Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Kadra placówki

 


Dyrektor

mgr Ewa Wojtala

Wychowawcy

mgr Ewelina Pawęska

Jerzy Dębski

Kierownik Gospodarczy

Janina Dzierżanowska