Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Oferta dla młodzieży


Mieszkańcy w związku z pobytem w Bursie ponoszą następujące opłaty:

opłatę za zakwaterowanie, na bazie kalkulacji kosztów związanych z utrzymaniem miejsca- w wysokości do 50% kosztów. Obecnie wynosi ona

- dla wychowanków 60 zł/m-c

- dla uczestników kursów DZ 200zł/mc

- dla studentów 250 zł/mc

opłatę za wyżywienie

- dla wychowanków i uczestników kursów DZ jest ona równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywieniei wynosi obecnie 11,50 zł/dzień

- dla studentów wynosi ona 14,60 zł/dzień

Bursa pobiera także od mieszkańców jednorazowo zwrotną kaucję w wysokości jednomiesięcznej opłaty za zakwaterowanie na pokrycie ewentualnych, spowodowanych przez nich szkód i zniszczeń mienia placówki.